Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een radiologisch onderzoek verkrijgen?

Enkel op medisch voorschrift van een verwijzende arts.

Een radioloog kan zichzelf geen onderzoeken voorschrijven.

Wat moet ik meebrengen voor mijn onderzoek?

Uw identiteitskaart en SIS-kaart voor inschrijving in het ziekenhuissysteem.

Uw aanvraagbrief van de verwijzende arts.

Eventuele voorgaande radiologische onderzoeken die van belang kunnen zijn voor het onderzoek.

Moet ik mij inschrijven voor een radiologisch onderzoek?

U dient zich eerst in te laten schrijven aan de ziekenhuisreceptie.

Nadien meldt u zich met uw aanvraagbrief aan op de dienst medische beeldvorming (radiologie).

Naar wie en hoe wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd?

De aanvragende arts ontvangt steeds het resultaat van het onderzoek via elektronische weg, eventueel indien gewenst in kopie naar een andere arts.

Interne artsen kunnen de resultaten bekijken via het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis.

U krijgt bij een externe verwijzing steeds een PACSonWeb code mee om de beelden online te kunnen bekijken gedurende 1 jaar. Bij een fout in de elektronische communicatie kan de verwijzende arts deze ook gebruiken om toegang te krijgen tot de onderzoeksresultaten.

Ook bij eventuele verwijzing naar een andere arts kan deze de beelden en het verslag raadplegen via deze code.

De radioloog vult het onderzoek aan met het verslag van de beelden, zodat de behandelende arts met deze informatie samen met andere gegevens (vraagstelling (anamnese), klinisch onderzoek, labo, …) een diagnose kan stellen van uw aandoening en zodoende de behandeling kan instellen of doorverwijzen.

Hoe snel is het resultaat bekend?

Dit is afhankelijk van het type onderzoek. Het resultaat zal quasi altijd dezelfde dag nog gekend zijn.

In urgente gevallen zal uw aanvragende arts indien het resultaat nog niet gekend is telefonisch contact opnemen met de radioloog.

Hoe worden mijn beelden opgeslaan (archivering)?

De digitale beelden worden bijgehouden op een server die deze voor een wettelijk bepaalde termijn opslaat en zijn ter beschikking voor de daartoe gemachtigde personen.

De behandelende arts en/of verzekeringsarts kan deze bekijken via de webserver PACSonWeb gedurende 1 jaar. Indien oudere digitale opnames gewenst zijn door de arts, kunnen deze steeds op vraag worden geüpload naar de webserver.

Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?

Neen, het grootste deel van de factuur wordt rechtstreeks geregeld via het derde betaler systeem met uw ziekteverzekering. Voor het door u te betalen deel (remgeld) wordt een factuur naar u thuis opgestuurd.

Moet ik me voorbereiden voor mijn onderzoek?

De specifieke voorbereiding staat bij de korte uitleg van elk onderzoek vermeld.

Wat moet ik doen bij (mogelijke) zwangerschap?

Het ongeboren kind is gevoeliger voor X-stralen dan volwassenen door zijn snelle ontwikkeling.

Bestraling van het ongeboren kind is bijgevolg te vermijden, tenzij de voordelen tegen de nadelen opwegen en mits nemen van gepaste maatregelen.

Daarom dient u indien u zwanger bent en een radiografie of CT onderzoek dient te ondergaan dit absoluut te melden aan het personeel of de radioloog zodat ongewenste blootstelling wordt vermeden of beperkt tot een minimum!

Een echografie is onschadelijk voor kind en zwangere vrouw.

Hoe lang duurt mijn onderzoek?

Er is geen éénduidig antwoord op deze vraag.

Dit varieert sterk afhankelijk van het type onderzoek en van de zeer variabele interne werkdruk (onderzoeken opgenomen patiënten, spoedgevallen, …).

Het is best dat u voldoende tijd uittrekt voor het onderzoek, zo kan het enkel maar meevallen!

Er zijn onderzoeken die altijd (inclusief wachttijd) tot één tot enkele uren in beslag kunnen nemen: CT van de buikholte (abdomen), RX IVP en interventionele onderzoeken.